Ekonomi

Att själv producera el sänker dina energikostnader.

Vad kostar det att köpa en anläggning?

Det är svårt att ge ett exakt pris på en solcellsanläggning eftersom det är beroende av flera anläggnings specifika faktorer så som storlek, valda komponenter, monteringsförutsättningar mm. Generellt kan man säga att priset sjunker med ökad storlek på anläggningen.

Vill du få ett ungefärligt pris gå in på …………… och gör en simulering.

För en offert kommer vi hem till dig för att anpassa anläggningen och därmed priset efter dina specifika önskemål och förutsättningar.

Kan jag sälja el som jag inte använder själv?

Den el som du producerar och inte använder själv matas in på nätet och säljs till det elhandelsbolag du gjort avtal med. Villkoren hos elhandelsföretagen varierar varför det är klokt att kolla villkoren hos flera.

Idag är det så att man måste köpa el från samma företag som man säljer till så man måste ta i beräkning både priset för elen man köper och priset för den el man säljer.

Intäkter för såld el för ett värde under 30 000kr/år exkl. moms är befriade från moms.

Kan jag få ekonomiskt stöd?

För närvarande finns en skattereduktion för Grön Teknik för privatpersoner. För installation av nätanslutet solcellssystem ges en skattereduktion med 15% på arbete- och materialkostnad (97% av anläggningens totalsumma) dock högst 50 000 kr/ person och år.

Skattereduktion för Grön Teknik ges för

Installation för system för lagring av egenproducerad elenergi. Dvs. batterilösningar med 50% av kostnaden för arbete och material. Max stöd är 50 000kr

Installation för laddstolpe till elfordon med 50% av kostnaden för arbete och material. Max stöd är 50 000kr

Reduktionen fungerar i stort som för Rot & Rut men är en egen skattereduktion. Du får reduktionen direkt på fakturan.

Du kan också om du hellre önskar, traditionellt Rotavdrag med 30% på arbetskostnaden.

OBS! Man kan inte få både skattereduktion för Grön Teknik och Rot.

Man får också idag en skattereduktion för Micro producent av förnybar el – privatbostad. Denna subvention utgår med 60 öre per kWh som matas in på nätet.

Man kan inte få skattesubvention för fler kWh än man köper. Dvs om du köper 10 000 kWh per år och matar ut 15 000 kWh så får du bara subvention på 10 000 kWh.

Skattesubventionen är max 18 000 kr eller 30 000 kWh/år.

Reduktionen rapporteras av ditt elhandelsbolag direkt till skatteverket och kommer sedan automatiskt på din deklaration.

Ett krav för att få subventionen är dock att den el man köper från elhandelsbolaget och den el man säljer måste passera samma anslutningspunkt på samma abonnemang.

För att vara Micro producent så ska anläggningen sitta på din privatbostad. Anläggningens installerade toppeffekt ska ligga lägre än 500 kW. Du behöver inte registrera dig för moms förutsatt att du inte har en försäljning som överstiger 30 000 kr före moms.

Elproduktion från solceller berättigar dig till att få elcertifikat. Man får ett certifikat för varje producerad MWh. För att administrera certifikaten måste man ha ett konto vilket kostar idag 200 kr/år.

Mer om vilka stöd som finns kan du läsa på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Särskilda skatteregler gäller Microproduktion av förnybar el – näringsfastighet.

Läs mer om detta på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Nätägaren tillhandahåller alltid mätare utan kostnad.

Hur mycket sparar jag?

Genom att producera din egen el, öka egenanvändningen sparar du kostnaden för den el du annars tvingats köpa.

Dvs. energipriset, energiskatten, elcertifikatsavgift, momsen och elöverföringsavgiften.

Kan jag öka egenanvändningen

Elbehovet är normalt störst under morgon och kväll. Solcellsanläggningen producerar däremot mest mitt på dagen. När egen produktion överstiger elanvändningen sparar du in kostnaden för den el du annars tvingats köpa och dels får du en inkomst för såld el. För de timmar på dygnet då produktionen av el är lägre an användningen tvingas du att köpa el.

För att öka egenanvändningen dvs bli mer självförsörjande kan man t.ex. montera in lagringsutrustning, batteri och eller styra om sin elanvändning så att topparna kommer under den period som anläggningen producerar el. Kan du jämna ut användningen över dygnet kan du kanske sänka ditt abonnemang vilket också gör att kostnaderna minskar.

Rulla till toppen